กรอบพระทองคำแท้ ทรงอื่นๆ

ราคาขึ้นอยู่กับ ราคาทองในแต่ละวัน