ทรงกลม ขนาด2.5ซม. ลงยา

ราคาขึ้นอยู่กับ ราคาทองในแต่ละวัน